ისტორიის პოდკასტები

ცხენი და მშვილდი - მონღოლეთის ორი საუკეთესო მეგობარი

ცხენი და მშვილდი - მონღოლეთის ორი საუკეთესო მეგობარი

სტეპის მომთაბარეები უძველესი სამყაროს აყენებდნენ თავიანთ კავალერებს, მაგრამ მონღოლების მსგავსად ვერავინ დახვეწა ომის ამ ფორმით. ცხენის მშვილდოსანს ასეთი ღრმა კინესთეტიკური ურთიერთობა ჰქონდა მის სტილთან, რომელსაც შეეძლო ეგრძნო, როდესაც ოთხი ჩლიქი მიწაზე არ იყო დაშვებული. მემატიანეებმა განაცხადეს, რომ მათ შეეძლოთ ფრინველების ჩამოშორება 50 იარდიდან და მტრის 500-დან დაეცა.

შეიტყვეთ, თუ რატომ იყო მშვილდი და ცხენი მონღოლური სამხედრო ძალის საფუძველი.