ისტორიის პოდკასტები

მონღოლეთის არმიის მიზეზები შეუჩერებელი იყო

მონღოლეთის არმიის მიზეზები შეუჩერებელი იყო

მონღოლები სასტიკი იყვნენ ცხენზე, მაგრამ ასე იყვნენ მრავალი სხვა სტეპური მომთაბარეც, რომლებიც ცდილობდნენ და ვერ მოახერხეს ჩინეთის, სპარსეთის და რომის გალავანი ქალაქების დაპყრობა.

მიუხედავად ამისა, მონღოლებმა მიაღწიეს წარმატებას იქ, სადაც მათი წინამორბედები ვერ შეძლეს ალყაში მოქცეული ინჟინრების ჯარში ჩართვა, მათი მსუბუქი მომარაგების ჯაჭვის სრული უპირატესობით სარგებლობისა და შოკის შეტევების გამოყენებით, რაც სხვა სამხედრო ლიდერს ადრე არ ჰქონდა.