ომები

რევოლუციის პერიოდის ვალუტა

რევოლუციის პერიოდის ვალუტა

შეიცავს 14 სხვადასხვა ქაღალდის ვალუტის სურათებს რევოლუციის ხანიდან (რეპროდუქციები).

შევიდეს

ეს სტატია კოლონიური ამერიკის შესახებ ჩვენი უფრო დიდი რესურსის ნაწილიაკულტურა, საზოგადოება, ეკონომიკა და ომი. დააჭირეთ აქ, ჩვენი ყოვლისმომცველი სტატიის შესახებ კოლონიური ამერიკა.