ხალხები და ერები

Armada პორტრეტის ვიქტორინა - პასუხები

Armada პორტრეტის ვიქტორინა - პასუხები

როგორ გააკეთე? შეადარეთ თქვენი პასუხები ქვემოთ მოცემულ სწორი პასუხებით:

1. ა. ესპანეთის არმადას დამარცხების აღსანიშნავად

2. გ. ინგლისის საჰაერო ხომალდები იგზავნება არმადას შესახვედრად

3. ბ. ესპანურმა არმადას ხომალდები დაარტყა კლდეებზე

4. გ. ინგლისისთვის ინგლისებს ჰქონდათ კოლონიები

5. დ. იგი მდიდარი და ძლიერი იყო

6. გ. შავი და თეთრი არის სიწმინდისა და სიბრძნის ფერები

ლექციის დასრულება