აბი

რელიგიური დაწესებულება, ჩვეულებრივ, ბერებისგან და მონაზვნებისგან შედგება, რომლებიც ზედამხედველობას აბები ან აბები არიან.