მეუფე

უმაღლესი რანგის ეკლესიის კაცი. ჩვეულებრივ, მთავარანგელოზის ან პროვინციის მმართველია.