დულაგი

დატყვევებული სამხედრო ტყვეებისთვის გერმანიის სატრანზიტო ბანაკი. პატიმრების დეტალები ჩაიწერა და დაკითხვაზე დაიწყეს, სანამ მას stalag ან oflag გადაეგზავნებოდნენ. სიტყვა არის გერმანული Durchgangslager- ის აბრევიატურა.