ლექსიკონები

Ეკონომია

Ეკონომია

ვადა გამოიყენება ვაჭრობის, საქონლის წარმოების ან ფულის ოდენობით.