ლექსიკონები

ცხრამეტი წინადადება

ცხრამეტი წინადადება

გრძელი პარლამენტის მიერ 1642 წელს მიღებული წინადადებების სერიამ, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირა მეფის უფლებამოსილებებმა და მეტი კონტროლი მისცა პარლამენტს.