ლექსიკონები

აჯანყება

აჯანყება

ორგანიზებული, ღია და შეიარაღებული წინააღმდეგობა მთავრობის ან ხელისუფლების წინააღმდეგ.