ტომარა

სოფლის, ქალაქის ან ქალაქის თავდასხმა, დარბევა, გაძარცვა და გაძარცვა.