ლექსიკონები

Ჯარისკაცი

Ჯარისკაცი

ვინმე, ვინც ჯარში მსახურობს