ლექსიკონები

სატესტო აქტები

სატესტო აქტები

1673 წელს მიღებულ იქნა პარლამენტის აქტების სერია, რომელიც კათოლიკეებს კრძალავდა ოფიციალური თანამდებობების დაკავებას დიდ ბრიტანეთში